podręczniki zawierające zbiór wykładów z określonej dziedziny, przeznaczone zwłaszcza dla studentów